σίκερα

ἡ, ΜΑ
(στους Εβραίους και σε άλλους σημιτικούς λαούς) είδος δυνατού οινοπνευματώδους ποτού που παρασκευαζόταν με ζύμωση τού σιταριού και τού κριθαριού.
[ΕΤΥΜΟΛ. Σημιτικό δάνειο, πρβλ. εβρ. šēkar].

Dictionary of Greek. 2013.

Look at other dictionaries:

  • σίκερα — fermented liquor neut nom/voc/acc sg …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

  • олъ — ОЛ|Ъ (2*), ОУ с. Хмельной напиток из жита и ячменя: Нынѣ же что створи(м) братье. скрушени и смѣрени. и ѹпивающе(с). не ѿ олу ни ѿ вина (ἀπὸ σίκερα) ГБ к. XIV, 112г; ѹпившесѧ не ѡломь ни вiномь. (ἀπὸ σίκερα) Там же, 113а …   Словарь древнерусского языка (XI-XIV вв.)

  • σικεροπότης — ὁ, Α πότης τού ποτού σίκερα*. [ΕΤΥΜΟΛ. < σίκερα «είδος ποτού» + πότης (< θ. πο τού πίνω*), πρβλ. οἰνο πότης] …   Dictionary of Greek

  • лить — лью, укр. лити, ллю, блр. лiць, ст. слав. лити, лѣѭ χεῖν, а также лиѭ, лиѩти, болг. лея, сербохорв. ли̏ти, ли̏jе̑м, словен. liti, lijem, чеш. liti, leji, слвц. liаt᾽, lejem, др. польск. lic, leję, польск. lac, leję, в. луж. lec, liju, н. луж.… …   Этимологический словарь русского языка Макса Фасмера

  • ол — всякий хмельной напиток, кроме виноградного вина; брага, пиво, мед , церк., оловина дрожжи (пивные), гуща , новгор., псковск., тверск. (Даль), др. русск., русск. цслав. (ХII в.) олъ σίκερα, болг. оловина (Младенов 380), словен. ȏlovina пивные… …   Этимологический словарь русского языка Макса Фасмера

  • сидр — род. п. а, сидор – то же, уже в Уст. морск. 1724 г. (Смирнов 276). Из франц. cidre – то же от лат. sicera из греч. σίκερα хмельной напиток семит. происхождения; см. Бауэр 1250; Гамильшег, ЕW 223; Маценауэр, LF 19, 253. См. сикер …   Этимологический словарь русского языка Макса Фасмера

  • сикер — хмельной напиток , церк., др. русск., ст. слав. сикера (Мар., Зогр.), сикеръ. Из греч. σίκερα от арамейск. šikrā; см. Тумб, Gr. Sрrасhе dеs Hellenismus 117; Фасмер, ИОРЯС 12, 2, 274; Гр. сл. эт. 177 …   Этимологический словарь русского языка Макса Фасмера

  • Aramaic of Jesus — Most scholars believe that historical Jesus primarily spoke Aramaic, [cite encyclopedia|encyclopedia=The Eerdmans Bible Dictionary|title=Aramaic|quote=It is generally agreed that Aramaic was the common language of Palestine in the first century A …   Wikipedia

  • Taboo food and drink — This article is about practices and beliefs in relation to various animals as food. For more discussion on religious views, see Unclean animals. Swine are considered treif (unfit or unclean) in Judaism and haraam (forbidden) in Islam. Taboo food… …   Wikipedia

  • El alcohol en la Biblia — Saltar a navegación, búsqueda Las bebidas alcohólicas aparecen numerosas veces en la Biblia y en la literatura bíblica desde Noé plantando un viñedo y emborrachándose en el Génesis[1] a Jesús haciendo el milagro de convertir una importante… …   Wikipedia Español

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.